Sedum groendak

Een extensief groendak heeft zijn naam gekregen door het weinige onderhoud die nodig is. Het houdt als het ware zichzelf in stand: 1 à 2 keer per jaar meststoffen voorzien, is voldoende. Dit type groendak levert hoge prestaties inzake waterverbruik en biedt thermische voordelen, terwijl het totale gewicht van het groendak laag blijft. De opbouwhoogte is vanaf 9cm en het waterverzadigd gewicht vanaf 90 kg/m².

Technische eigenschappen

Opbouwhoogte: vanaf 9 cm
Waterverzadigd gewicht: vanaf 90 kg/m²
Onderhoud: minimaal, 1 à 2 keer per jaar meststoffen voorzien

Opbouw

Sedum groendak vegetatie

1. Vegetatie: extensieve vegetatie bestaande uit verschillende soorten Sedum – dit zijn ‘vetplanten’. Kan aangebracht worden d.m.v. stekken, plugplanten of sedumvegetatiematten (voorgekweekt)

Sedum groendak Substraatlaag

2. Substraatlaag: relatief dunne substraatlaag (5-7cm) bestaande uit minerale gesteenten bv. Lava, bims en een kleine hoeveelheid organisch materiaal waar de vegetatie zich wortelt en na verloop van tijd dekking biedt (bv 60% na één jaar)

Sedum groendak Filterlaag

3. Filterlaag: scheidingslaag tussen het substraat en de drainage. Laat overtollig water door en zorgt ervoor dat het water in de drainagelaag beschikbaar wordt voor de vegetatie d.m.v. condensatie.

Sedum groendak Drainagelaag

4. Drainagelaag: draineren van overtollig water naar de afvoeren op het dak. In deze laag kunnen waterreservoirs aanwezig zijn die voor een extra waterbuffer zorgen. Er bestaan veel verschillende mogelijkheden als drainage, vraag gerust meer info!

Sedum groendak Bescherming- en absorptielaag

5. Bescherming- en absorptielaag: bescherming van het dak tegen mechanische beschadiging; terzelfdertijd wordt ook een hoeveelheid water gebufferd.

Sedum groendak Dakdichting

6. Dakdichting: wortelwerende dakafdichting

Benieuwd naar onze groendak, groengevel en daktuin projecten?

Wenst u meer info over onze extensieve groendaken? Of eerder benieuwd naar enkele van onze uitgevoerde projecten? Laat je inspireren!


Ontwerp en aanleg van groendak, groengevel en daktuin systemen.

Onze klanten aan het woord

Neem contact op

Bel ons via +32 (0)468 21 60 85

Stuur een email
Neem contact op met Vice Verda, dé specialist in groendaken